I I I I I I i I I 23 'I Directeur: Dr. C. J. J. Ninck Blok. 4 2e 2 Be J. H. van Burkom, doctorandus, voor plant- en dierkunde. De leeraren J. A. Mettrop en Th. A. Verdenius van de scholen B. ontvingen opdracht, om tijdelijk aan deze school onderwijs te geven, resp. in Fransch en Duitsch. 2 4 3 43 46 57 40 236 19, 21, 22, 23, 20, 17, 18, 2 9 7 11 38 40, 77, 62, 56, 295. B. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, aan het Bleijenburg (B. I.) 4. Gebouw. De verbouwing en uitbreiding van het schoolgebouw kwam in de maand November gereed. Dientengevolge konden 4 nieuwe schoollokalen in gebruik genomen worden, welke goed voldoen. 1 j. v. enk. lessen, iJL” ,4, 2e 4e 5e te zamen: De cursus 1907/1908 telde aan het eind van het verslagjaar 274 leerlingen en 4 voor enkele lessen, verdeeld als volgt: le klasse 50 jongens, 9 meisjes, 2e 3e 4e 5e te zamen: De klassen zijn verdeeld in 15 parallel-afdeelingen, te weten: le klasse afd. A 14 jongens, 5 meisjes, totaal 19, B 15 C 21 A 20 B 23 A 18 B 13 0 15 1Leerlingen. De cursus 1906/1907 eindigde in Juli met 295 leerlingen, verdeeld als volgt: le klasse 56 jongens, 4 meisjes, totaal 60, 32 8 69 8 51 11 44 „12 252 43 5 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. n n n v r> n n n T) n n r> r> n n n n r n n n T) n n n r>' n n r> T) I 3e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 659