23 4e klasse afd. 4 5e fe den cursus 1906/ 3 3 1 1 totaal na afgelegd examen zonder examen totaal 3 1 1 1 3 4 4 38 19, 11, 17, 18, 17, 274. Meisjes. 2 3e - 4e 5e Van de niet-geslaagden zijn 2 tot de school teruggekeerd. Van de overigen is de bestemming niet bekend. A 14 jongens, 3 meisjes, totaal 17, B 15 C 11 D 17 A 15 B 12 C 13 "236 40 '7'7 n n n i 1 **c oe 49 terwijl van de 56 leerlingen der 5e klasse 50 slaagden voor het eindexamen en wel 40 jongens en 10 meisjes. De bestemming der geslaagden is: Jongens. 16 1 8 1 2 1 Ingenieur Post en telegraaf Arts Nederlandsche letteren Wis- en natuurkunde Hoogere Landbouwschool Apotheker Jurist M. O. Fransch Indisch ambtenaar Militaire Akademie Staatsexamen Opzichter Telegrafie. 1 Administratieve betrekking 2 Ambtenaar departement 1 Geen verdere studie Toelatingsexamens. Tot de le klasse dezer school werden toegelaten: 7 jongens, 2 meisjes, 28 6 35 8 Van de 295 leerlingen, aan het eind van 1907 aanwezig, werden bevorderd: Van de le naar de 2e klasse: 36 van de 60 leerlingen, 2e 3e 33 n 40 3e 4e 51 4e 5e 49 6 VERSLAG «OMTRENT HET M1DDELB. ONDERWIJS. n n n 62 1 n n r n n n n 16,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 660