23 1 12 88 ï- 41 2e 3e 4e 2 5e 1 1 1 1 1 2 4 8 5 9 1 1 2 14 1 4 20 19 19 17 320' 19 17 Totaal 232 5e klasse Afd. A. B. G. D. 10 jongens, 10 meisjes, totaal n terwijl van de 63 leerlingen der 5e klasse 49 slaagden voor het eindexamen, en wel 38 jongens en 11 meisjes. Het eindexamen is bovendien afgelegd door 2 leerlingen der 4e klasse, van wie 1 slaagde. De bestemming der geslaagden was: Universiteit te Leiden2 voor notarieele studie, 7 voor studie Medicijnen, 1 voor Wis- en Natuurkunde, 4 voor Indoloog, 1 voor Tandarts; 21 voor studie aan de Techn. Hoogeschool te Delft; de Landbouwschool; de Kon. Mil. Akademie; Landmeter; Apothekersbediende M. O. Engelsch; M. O. Nederlandsch Lager Onderwijs; Staatsexamen het Huishouden. Van de niet-geslaagden zijn 11 tot de school teruggekeerd. Toelatingsexamens Voor den cursus 1907/1908 werden toegelaten Tot Van de 297 leerlingen aan het eind van den cursus 1906.1907 aanwezig, werden bevorderd van de le naar de 2e klasse 29 van de 37 leerlingen. - - 2e 3e 39 41 - 3e 4e 76 86 - 4e 5e 61 70 de le klasse na afgelegd examen 8 jongens, 4 meisjes, zonder na afgelegd zonder na afgelegd zonder na afgelegd zonder na afgelegd zonder In den cursus 1907/1908 is aan 15 leerlingen vrijstelling van de betaling van schoolgeld verleend. 10 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. r> V 5! n n r> V V V n n V V 1 1 JJ n v v i) V n ff ff ff w ff n n n UA n n ,yj - n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 664