23 12 2e klasse Afd. 3e 4e 15 2e 3e 58 3 3 4 2 10 1 3 zonder na afgelegd zonder na afgelegd zonder 22 22 23 22 13 en 1 toeh. 9 9 8 6 3 58 letterkunde, geschiedenis, Mr. Dr. J. C. van Vianen, boek- 2. Onderwijzend personeel. De volgende nieuw aangestelde leeraren aanvaardden hun betrekking met 1 September 1907. De heeren: J. Kamerbeek, wis- en natuurkunde, Dr. H. J. van Wijk, scheikunde, Th. A. Verdenius, Hoogduitsche taal en letter kunde, J. A. H. Mettrop, Fransche taal en letterkunde. Als tijdelijke leeraren, de heeren E. F. Hardenberg, wiskunde, H. J. Nassau Noordewier, Nederl. taal, en 1 Witteveen. staatswetenschappen, H. J. H. houden. 4e Gedurende den loopenden cursus zijn 9 leerlingen (8 jongens en 1 meisje) vrijgesteld van de betaling van schoolgeld. 3. Gebouw. Het tijdelijk voor de school ingeruimd gebouw aan het Westeinde voldoet aan matige eischen: 9 leerlokalen zijn bruikbaar, 5 daarentegen geheel ongeschikt. Het straatrumoer maakt de bestemming van het gebouw tot eene school op den duur onmogelijk. Met vreugde zien wij dan ook den len September 1908 naderen, waarop de school B. III. na hare vele omzwervingen (van Hoornbeekstraat, van den A. 15 jongens, 6 meisjes, totaal 21 B. 13 C. 13 A. 15 B. 16 alio Totaal 160 Van de 118 leerlingen aan het eind van den cursus 1906/1907 aanwezig, werden bevorderd van de le naar de 2e klasse 53 van de 70 leerlingen. 2e 3e 43 48 De toelating tot den cursus 1907/1908 was als volgt: tot de 1ste klasse: na afgelegd examen 13 jongens, 2 meisjes VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. ff ff ff n 5 n 55 55 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 5) ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 218 1 15 ff ff n V ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 666