23 13 2e 3e hoogere klasse werden aan het tuigschrift. Eyndestraat, Westeinde) eindelijk in haar eigen gebouw aan dé Waldeck Pyrmontkade zal kunnen worden gevestigd. 4e 5e 38 15 21 19 136 E. Hoogere Burgerschool voor Meisjes. Directrice: Mej. A. S. C. ten Hoet. De cursus 1906/1907 eindigde in Juli 1907 met 136 leer lingen, verdeeld als volgt le klasse 43 leerlingen, 2e 3e 4e 5e totaal De cursus 1907/1908 telde aan het eind van het verslagjaar 158 leerlingen en 7 toehoorderessen, verdeeld als volgt: le klasse Afd. A 23 leerlingen, B 24 A 19 B 19 A 12 B 28 1 17 A 10 B 13 1 1 1 2 studeeren 3 zetten hare studiën niet voort. Van eene lagere naar een eind van den cursus 1906/1907 bevorderd: van de le naar de 2e klasse 43, niet bevorderd 10 2e 3e 36, 2 3e 4e 15, 4e 5e 21, Van de 19 leerlingen der 5e klasse verkregen 18 het ge tuigschrift. Hare bestemming is als volgt: 6 studeeren voor Lager Onderwijs, 2 „de Posteryen, 1 wijdt zich aan Maatschappelijk Werk, 1 studeert voor M. O. Duitsch, Apotheker, M. O. -Staatswetenschappen, Staatsexamen H. O., Handteekenen, VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. n n n n r> r> r> n n n n n n n n n V n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 667