23 20 zoodat het Teekenschool van den Ned. R.-K. Volksbond. Directeur: de Heer P. J. A. M. Haaring. hen gekozen beroep vernamen wij de door E. Teekenschool v/d Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Directeur: de Heer J. H. R. van der Putten. De cursus telde in het geheel 81 leerlingen, verdeeld ovei 5 klassen. 47 40 147 68 weinig verandering. 42 41 18 48 6 4 8 18 2 6 o 3 1 Het aantal leerlingen in den cursus 1906/1907 bedroeg: voor handteekenen bouwkundig teekenen. werktuigkundig teekenen totaal 101 Omtrent het volgende cijfers: Timmerlieden Meubelmakers Smeden Metselaars, loodgieters, steenhouwers Machinebankwerkers Beeldhouwers, stucadoors Ververs, glazenmakers Goudsmeden, graveurs Electriciens, instrumentmakers Behangers Als proef is een onderwijs-afdeeling voor het wagenmakers- teekenen ingericht. Ie klasse, 3 afdeelingen, 60 leerlingen, 2e 2 3e 2 totaal de cursussen telden nieuwe schooljaar aanving met In het onderwijzend personeel kwam Mej. M. A. Delnoy, leerares Wollennaaien, die in het huwe lijk trad, werd vervangen door Mej. L. van Eeghen uit Brus sel. Mej. J. M. Rutgers, leerares Ned. taal, verliet de gemeente metterwoon. Zij werd tydelijk vervangen door Mej. A. M. Hoek, hoofdonderwijzeres. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. r> n D. x r> x X 215 n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 674