23 21 F. Cursus Voorbereiding H. B. S. 12 6 2 2 5 7 29 3 4 1 21 2 5 1 2 5 1 39 3 8 1 1 1 1 Naar hun beroep waren de leerlingen te verdeelen als volgt: Timmerlieden Smeden Steenhouwers, Metselaars, Loodgieters Ververs, Glazemakers Bouwkundigen Schoenmakers Wagenmakers Behangers Het schoolgeld bedraagt f 5.—3 leerlingen genoten vrij stelling van de betaling. C. Middelbare School voor Handel en Administratie. Directeur: de Heer F. Tijmstra. Het leerlingen-bezoek was als volgt: Twee-jarige Hajidelscursus le kl. 21 23 2 2e Cursus opleid. Notarieel examen Avondcursussen in Handels- wetenschappen Avondcursussen in talen. De leeftijd der leerlingen varieerde van 12 tot boven 18 jaar. Naar het door hen gekozen beroep voor zoover reeds een keuze was gedaan, waren zij als volgt te verdeelen Timmerlieden Meubelmakers Smeden Koperslagers, instrumentmakers Steenhouwers, metselaars, loodgieters Goudsmeden, graveurs Ververs, glazemakers Drukkers Behangers Beeldhouwers, stucadoors Gasfitters Kleermakers Vleeschhouwers Teekenschool der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen te Scheveningen. Deze school telde in den cursus 190607, 59 leerlingen, verdeeld over 6 klassen, resp. met 31, 11, 7, 4, 2, 4 leer lingen. 9 mannelijke, 1 vrouwelijke. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. V H ff H n 1 1 1 -- - C n v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 675