23 I OPENBAAR ONDERWIJS. A. STAAT van het onderwijzend personeel der middelbare scholen in de gemeente 's-Gravenhage bij het einde van het jaar 1907. 180° f 11 24 I. Hoogere Burgerschool voor jongens met 3-jarigen cursus (A.) LEERAREN. Vakken van onderwijs. Wis- en Natuurkunde. Dr. N. Quint. f 4250 Meegeren. I Wiskunde en Boekhouden. Art.70a.75tt K I, K XII. 3000 19 J. W. F. Dr. in W. on N. Art. 86. 19 j Wiskunde. 2400 Dr. H. C. Los. I Nederlandsch. n 2400 18 Dr. D. C. Tinbergen. 24 Fransch. 2400 H. M. H. Smeets. 2% Fransch. Schoonschrijven. 2400 C. Roovers. A en B. 18 2800 1 Engelsch. 760 A. B. A. Feil inga. I S’i 2400 Hoogduitsch. 77c A en B. M. J. Goude. I 2% .2000 id. 77c A. G. Gosses. 17 2800 740 en c. P. Goedhart. 21 2000 70a K. I. K. V. J. M. W. Spronk. Wiskunde. 22 70a,75aK.I.K.XIl< Wiskunde. Schoonsehr. J. Molenaar. 19 2200 Ds. in de Lett. Gesch. Aardr. Ned. K. J. Pen. 19 id. id. id. id. J. L. J. ten Dam Ham. Wis- en Natuurkunde. F. van Lohuizen. S Schoonschrijven. B. Klooster. M. O. Dr. in de Rechtswet. Mr. N. P. C. van Wtfk. Staatswetensch. 2040 Teekenen. Art. 77d. M. Kraamer. 2! Gymnastiek. n 77^. W. H. Hengevelt. 18 Ds. Pl. en Dierk. J. W. v. Burkom. Nat. Historie. i20 O. ten Have. Gesch. en Aardr. Art. 746 en c. i 21' E. Hazel ho f. Nederland.sch. n 74a. Mej. Th. A. v. Aken. 76Ö A. Engelsch. 4 Geschiedenis en Aardr. Bevoegdheid of toelating. Dr. in de Lett. Art. 86. Art. 74a B. 3000 2000 i 2200 Ds. inde Wis-on Natk. 2200 I 1100 600 I 6 9 I Inkomsten. J i j Dr. in de Wis-en Natk. 2600 2200 30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 678