23 25 II. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus a/h Bleijenburg. (Bl.) 3 Vakken van onderwijs. LEERAREN. Inkomsten. Wiskunde, Kosmografie. 3 f 4250 Wiskunde en lynteekenen 2800 19 Wiskunde. Dr. A. D. van der Harst. 2600 20 Or. G. J. M. Coolhaas. 3000 19 Dr. P. Molenbroek. 3000 21 r n n n n P. Tillema. J. P. van der Heulen. Dr. G. Backer. Aardrijkskunde. Geschiedenis. Geschiedenis en aardrijksk. Ned. taal en letterkunde. id. Fransche taal en letterkunde. Bevoegdheid of toelating. 2200 3000 20 20 20 19 6 13 18 19 21 Dr. C. J. J. Ninck Blok, directeur. E. A. Steinmetz. Dr. P. J. Dekkers. Dr. J. J. Attema. (tijd.) Jhr. Dr. E. J. G. Everts. Mr. P. M. von Baum- hauer. A. Brandes Sz. Dr. N. Japikse. H- F- Eckmann. A. D. Raadgeep. Dr. M. A. van Weel. H. W. de Bock. Natuurkunde, wiskunde, werk tuigkunde en kosmografie. Scheikunde. id. Natuurlijke historie. Staatswetenschappen. 2400 2400 3000 3000 2400 2800 2400 2400 3000 3000 600 2565 1000 240 600 100 3000 2600 20 19 22 27 7 4 12 2 17 18 19 19 20 19 .‘J000 600 3000 822,50 Dr. in de wis- en na tuurkunde K V. A. Ds. in de wis- en na tuurkunde art. 87. Dr. i. d. wis-ennatuurk. K I, II, III, art. 87. Art. 89 K IX. Art. 39 K I. Dr. i. d. wis- en natuurk. K I. art. 87 en 76. i Dr. in de wis- en na tuurkunde art. 87. id. Scheikunde. id. K IV art. 76. Dr. in de rechts- en staatswetensch. K VIII, IX art. 76. Dr. Ned. taal enletterk. K VIII, IX art. 76. Ned. taal en letterk. art. 87. Wiskunde en lynteekenen. id. Wiskunde, werktuigkunde en kosmografie. Natuurkunde. C- Timmermans. A- L. Schmidt Jr. E. Muntinga. E- M. de Jong. P- J. den Hertog. C. Valk, (tijd.) H. Hengevelt. (tijd.) P- Schjjf. (tijd.) u5 il 3.® ga id. A B art. 77a. A art. 77b. j A B art. 77 a. j A B art. 77c. id. K XII art. 76. A B art. 77rf en f. j Ds. i.d.wis-ennatuurk. j K. A. art. Tig. id. Art. 9 M. O. A B art. 776. id. id. Duitsche taal en letterkunde, id. Boekhouden. Handteekenen. Natuurlijke historie. Gymnastiek. c - - id. HE.J. Korthals, (tijd.)j id. J- Helsdon Rix. I Engelsche taal en letterkunde. Timmerman.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 679