ij E 23 I 21 26 II. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus a/d Stadhouderslaan (BII). LEERAREN. Vakken van onderwijs. Inkomsten. j Dr. in de wis- en nat.k. Natuurkunde. f Dr. E. H. Groenman. 4250 3 Civiel-ingenieur. Ph. J. Stok. 2400 21 Officier der genie. A. A. Beekman. 3000 20 G. J. van de Well. werkt.kunde en rechtl. J Werktuigk.-ingenieur. 2800 i 20 M. van den Ende. 260) 20 2200 J. W. Albarda. i Wis- en werktuigkunde. 2200 H. van Loghem. I 20 2200 Dr. J. J. Hallo. id. Dr. A. H. Borgesius. Natuurkunde. 2800 19 id. i 18 Dr. J. Romany. 3000 id. 12 Dr. H. J. van Wyk. 21 3000 Dr. H. van Cappelle. 2600 J. F. M. Wolf. 2400 H. Boerma. id. 20 2600 A. Swets. Aardrijkskunde. 16 1600 Mr.M.J.v.d.Flier. I 8 960 Akte K XII en Q. K. M. de Jong 21 3000 B. J. F. Varenhorst. Akte M. O. art. 74a. t) 19 3000 G. C. Kakebeen. id. 23 A. Packet. M. Hovingh. 18 N. van Milligen. I 15 J. van Dam. id. B. van der Esch. Hoogd. taal- en letterkunde. J. P. Hetjligers. id. I 28 W. J. Lampe. Handteekenen. Akte M. O. M. I. 2250 j Akte M. O. P. en Q. G. C. Baerends. Gymnastiek. n I Civiel-ingenieur. Werktuigk.-ingenieur. i Ds. in de wis- en nat.k. I id. Engelsche taal- en letterkunde. Bevoegdheid of toelating. Staathuishoudkunde en staats inrichting. Boekhouden. Nederl. taal- en letterkunde. Akte A. en B. Hoogd. taal- en letterk. id. Scheikunde en chemische technologie. id. i 20 i 21 21 I Dr. in de scheikunde, j Dr. in de plant-en dierk.l Cand. in de Ned. lett. I Plant- en dierkunde, delfstof- en aardr-kunde. Geschiedenis en aardrijksk. Wiskunde, werktk. en rechtl. teekenen. i Wisk.- en rechtl. teekenen. i Wisk., teekenen. Wis- en werktuigkunde. j Wiskunde, werktuigkunde en cosmografie. i Natuurkunde en cosmografie. j Dr. 2400 2520 Akte K. VII art. 74a on art. 77c Fransche taal-en letterkunde. Akte A en B.Fransche taal- en letterk. ld. Akte A. en B. Engel sche taal-en letterk. id. Drs. in de Ned. lett. i Akte M. O. K. VIII en K IX. art. 76. Drs. in de staatswet. 2600 2600 2800 2400 2800 I 19 I 21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 680