li I 23 28 IV. Zeevaartkundige school te Scheveningen. i I III. Hoogere Burgerschool voor meisjes (C). Vakken van onderwijs. LEERARESSEN. Geschiedenis. I K VIII. 3SO0 8 Inkomsten. LEERAREN. Vakken van onderwijs. Zeevaartkunde (algemeene). 13».- Krijt. (Samuel Jacob) Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. A. C. Heering. J. E. G. Boele van Hensbroek. M. E. Bernhardt. M. F. Briedé. A. S. C. H. Jungius. I. M. Graftdyk. A. L Oppenheim. Geschiedenis en Eng. taal. Wiskunde. Fransche taal. 1900 1800 1900 1900 131 20 1 18 f 2100 2000 2000 2300 2000 2300 2200 2000 I 18 18 1900 2100 19 18 18 16 20 14 22 18 i 17 25 18 1700 1300 I 19 16 Inkomsten.! Duitsche taal en letterkunde. I Ned. taal, geschiedenis en aardrykskunde. Nederl. taal- en letterkunde. i Fransche taal- en letterkunde. id. Duitsche taal- en letterkunde. I Eng. taal- en letterkunde. j Aardrijksk. en gymnastiek. Wiskunde en boekhouden. Nederl. taal, geschiedenis, aard rijkskunde en schreven. Natuur- en scheikunde. Natuurl. historie, rekenen en schrijven. Teekenen. Handwerken. Hoofdond. en Eng. A. I I Da. Wis- en natuurk. Fransch A. A. S. C. ten Hoet, (directrice.) A. J. Walther. L. Vos. M. Loke. B. M. P. van Aalst. A. A. E. S. Roukens. C. N. M. de Cocq. D. B. van Malsen. A. W. D. Zuidema. K VII. Fransch B. id. Art. 77c. i Engelsch B. K IX en P. K I en XII. Hoofdond. en K VII. K VIII. i K Hl. i Hoofdond. en K IV. 1 Diploma 1ste stuur- I f 1000, man groote zeil- en i f 400 stoomvaart. itoelage voor woning. M 1. L. O. handwerken voor nut en smaak. Duitsch B. Hoofdond. en K VII. Tyd. 21/24 Dec. 1885. N°. 2e Afd. Vast 27/30 Dec. 1887. No. 2e Afd. Tyd. 14/17 Doe. 1886. 1164 N®. *±1* 2e Afd. J. C. Bruining. J. C. A. v. d. Sande.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 682