23 29 B. BIJZONDER ONDERWIJS. I. Academie voor Beeldende Kunsten. 1 Uren ’s weeks. RANG. NAAM. LEERVAKKEN. I Winter.! Zomer. F. J. Jansen. Schilderen en teekenen. 29 20 Kunstnijverh., vakh.teek.,boet- 33i/2 44 Leeraar. 3 J. Gort Jr. 6 2 n 21 6 40V2 7)/2 6i/2 9 H 6 10 4 w n 11 30 31 9 19 10 18 o 6 20 21 4 o 6 12V2 19 1V/2 5 lU/2 10 16 18 Leerares. Leeraar. n ii ii 7i/2 11 121/2 7i/2 lU/2 10 loi/s 2i/s 33i/2 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 22 23 24 25 26 27 28 29 7»/o 71/; 71/2 10 32 33 34 35 36 37 I A. F. W. Nepveu. I J. Aarts. C. F. W. Helfferich. J. C. Speelman. H. J. Looisen. W. Neelmeijer. Jos. Duynstee. Ch. Steffens. H. Boek holt. C. H. Segaar. J. A. Mondt. J. D. Ros. 121/» 2672 171/2 30 8 9 101 11 12: 13! 14 15 16 17 1b 19 12 71/2 71/0 Ö'V4 121/2 111.4 121/2 6»/, 111/0 J/o 71/2 71/2 71/2 10 10 2 2 J. Kuyper. 71/0 121/.: Boetseeren. Algebra, Logarithmen, Trigo- nometrie, Landmeetkunde. Vlakke meetk. en stereometrie. Geometrisch ornament, vak- I handteekenen en stileeren. Pleisterornament Stilleven en vakhandteekenen. j i Pleisterornam. en vakhandteek.; 1 Vakhandteekenen. Wandplaatteekenen. i Rechtlijnig-, wandplaat- en i 1 vakhandteekenen. I Vakhandteekenen. Bouwkundig en vakhandteek. Stilleven schilderen. Rechtlijnig- en wandplaatteek. I Vakhandteekenen. Rechtlijnig- en wandplaatteek. Vlakke meetk. en stereometrie. j Geschiedenis der bouwstijlen. Bouw’kundig teekenen. 1 Tuinbouwk. teekenen. Meubelteekenen. N. Steffelaar. P. J. Izeren. A. van den Berg. M. J. Schild. Onder-Direct. en i hoofdleeraar. 1 Hoofd leeraar. M. J. Drechsler. G. A. Laagland. P. J. A. M. Haaring F. J. v. Gocthein. W. P. Hoogeveen. A. C. Vermeulen. F. Poot. T. Dupuis. P. J. den Hertog. C. J. Colpa. v. Oudenallen. C. Keijzer. W. B. Horssen. P. J. Dewald. C. Koppenol. «L A. Eblé. G. D. Gratama. A. J. M. Boertje. J. M. Bach. J; k- Wjjndels de Jong. Mej. A. Bridge. •L F. Valkenburgh. J. de Krujjf. G. Burger. J- Th. Heitink. Jan Gratama. i A. Stigter Az. H. T. Hoekstra. i H. A. Hazeloop. i H. C. Verbrugge. 1Y UU3 Lil IJ VC111., S cllklJ.UCeik.jMVÜL- seeren, gesch. v.h.ornament. Bouwkunde en geschied, der I bouwstijlen. I Anatomie. Hand- en wandplaatteekenen. Handteekenen. Hand-, rechtlijnig-, stilleven en ornamentteekenen. Stilleven- en handteekenen. Hand- en wandplaatteekenen. Bouwkundig teekenen. w 11 11 i Rechtlijnig-en wandplaatteek. Bouwkundig- en vakhandteek. j Rechtlijnig teekenen. Proportieteekenen. Kunstnjjverh., vakhandteek.. gesch. v. h. ornam. en comp. I Projectie en vakhandteekenen. I Rechtlijnig-en wandplaatteek., perspectief en methodiek. Beschr. meetk. en perspectief. Werktuigk. teekenen. IJzerconstructie teekenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 683