Ij 23 30 De Ambachtsschool. Ila. lib. Burger Avondschool. LEEBAREN. Vakken van onderwijs. M. I. Geene. P. W. Sterke. Timmeren en vakteekenen. I Inkomsten. Vakken van onderwijs. LEERAREN. M. I. Geene. f n Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. Th. A. H. v. Harderwijk. P. C. Moinat. Vaktheorie. Herhalings en voortgezet L. O. n n H n n n n n n n P. Kisjes. F. E. Éisen. Natuur- en werktuigkunde. Herhalings- en voortgezet L. O. Handteekenen. Rechtlijnig teekenen. Handteekenen. Rechtlijnig teekenen. Handteekenen. Rechtlijnig teekenen. i Vaktheorie. i Herhalings- en voortgezet L. O. 800 500 P. Kieyes. P. VoogL F. E. Eisen. P. W. Sterke. J. P. Hutjens. J. A. Stokman». J. Jansen. A. Hoeflake. I. H. Hutjens. J. Bitter. F. C. Grondel. J. C. Brandt. A. Hoeflake. J. J. P. Claus. A. Bakker. J. W. Brand. M. J. Drechsler. C. van der Linden. J. Steenbeek. S. A. Cramer. M. van Eldik. J. A. Stokmans. C. L. Eckhardt. H. J. Ros. F. C. van der Togt. Th. A. H. v. P. C. Moinat. 4 9 10 10 8 12 1? 2 10 Harderwijk, Dir. Leeraar- timmerman. Assistent by het lijnt in het mach.bank w. en mach.dryven. Huissmeden. Mach, smeden. Meubel- en modelmaken, hout- d raaien. Assis. hand teek., leeraar-schild. Verven. Koper-,zink-enloodbewerk. enz. j Instrumentmaken. Leeraar-timmerman. Timmeren. Instrumentmaken. Leeraar-chauffeur. 200 252,50 850 250 200 250 225 250 Rek., nat.- en werktuigkunde. Hand- en ornamentteekenen en boetseeren. Hand- en ornamentteekenen. Lijn- en bouwk. teekenen. Hand- en rechtlijnig teekenen. Lyn- en werktuigk. teekenen. M. II. Hoofdakte m. aant.Fr., wisk.. teek, en K. I. K I, II, V. en XII. Hoofdakte ni. aant. Fr. M. I. en O. Geene. Teekenen (L. O.) Geene. I M. II. i Hoofdakte m. aant. Fr., wisk. i teek, en K I. K I, TI, V en XII. M. I. on O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 684