I <1 23 31 He. Avondteekenschool voor volwassen handwerkslieden. III. De Industrieschool voor meisjes. J. i Jg - Vakken van onderwijs. LEEBAREN. Inkomsten. f n De jaarwedde is in die van de Ambachtsschool en Burgeravondschool begrepen. LEERARESSEN. Vakken van onderwijs. L O. handwerken. Fraaie handwerken. L. O handw. 65bis. f 1456 V L. v. Eeghen. n Wollennaaien. 800 1456 Rekenen, Ned. taal en aardr.k. 500 936 V n n w Machine-naaien. Teekenen. Handwerken. Teekenen. Handwerken. Teekenen. Bevoegdheid of toelating. 1456 1040 1248 1456 1456 1144 1352 1456 1248 1040 1144 1144 1196 416 2 4 4 2 8 4 Rekenen en Nederl. taal. Handwerken. Wollennaaien. Nederl. taal en aardrijkskunde. Handwerken. id. •Boekhouden. Behandeling der wasch. Bevoegdheid of toelating. 100 100 100 50 200 100 780 770 800 920 495 495 820 250 700 630 720 980 840 880 Hoofdakte. L. O. handw. 65bis. id. M. O. K. XII. Dipl. handw., leerares huishouden der wys. Dipl, profess, des j. filles Brux. Hoofdakte L. O., Fr., Eng., handw. Mej. Jacaba S. Beydals, directrice. Zie Burger-avondsch. Geene. Th. A.H.V. Harderwyk, Directeur. P. C. Moinat. F. C. van der Togt. C. L. Eckhardt. J. M. Bach. H. J. Ros. A. Bakker. 1600 vr. w., vuur en licht. 980 I M II. Rekenen, meetk. en beg. stelk. I Lyn- en werkt.k. teekenen. i Meubelteekenen. Handteekenen. Lijn- en bouwk. teekenen. i Lijnteekenen. Inkomsten.3 i A. M. Hoek. E. J. van Nieuwen hoven. C. Happel. J. E. Meet er. r. J. H. W. Blom. H. J. van Wessem. G.C.W.v.d. Steen. A. E L. van Assen delft. C. Cariot Ph. H. Barbier. S. Lobe. J- M. Hooykaas. J. H. G. de Jong. i J. Posman. I S.M. A. v.Duuren. S. de Vries. id. M. O. M I. L. O. handw. 65bis. M. O. AI. I. L. O. handw. 65bis. M. O. M. 1. en L. O. handwerken 65bis. L. O. 56 A. L. O. handw. 65bis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 685