4 23 I i 11 32 De Teekenschool van den Ned. Roomsch-Katholieken Volksbond. IV. I De Middelbare school van den heer Tijmstra. V. &!2 1 I 2 Inkomsten. LEERAREN. Vakken van onderwijs. P. J. A. M. Haaring. M. O. teekenen. f 350 6 LEERAREN. Vakken van onderwas. Mr. Dr. J. Plantenga. Staats- en rechtswetenschappen. Dr. Plant- en Dierkunde. J. Dubel. J. Latour. F. C. van der Togt. Th. J. Klaassen. L. F. J. Rotteveel. Vak-handteekenen en vlakke meetkunde. Handteekenen. Bouwkunde. Werktuigkunde. Bouwkunde. id. Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. Ds. Class. Letteren. Boekhouden M. 0. Mr. in de rechten. Dr. in de scheikunde. F. Tijmstra. Dr. L. Paschal. H. Straub. C. Jansen. L. F. van Meeuwen. F. W. Balabréga. Dr. C. te Lintum. 125 300 125 200 125 17 1 17 18 igelsch. I 21 Boekhouden. 23 geschiedenis en I L. O. teekenen. 61.. 6 6i,2 6 Duitsch en Nederlandsch. i Fransch. i id. i Engelsch. I Handelscorresp. en Engelsch. Handelswetenschappen. Geschiedenis en aardrijkskunde. Dr. H. J. van Wijk. Dr. F. M. Cowan. Riënts Balt. Remingt. Typewriter Cy. Dr. H. van Oappelle. J. W. van Eek. G. D. Gratama. O. ten Have. Dr. N. Japikse. Dr. D. de Lange. G. L. E. Nieuwenhuizen. Dr. W. van Schothorst. G. J. Theissen. H. Korst. Mr. Dr. J. C. Witte veen. J. W. van Rootfen. F. A. Rusz. I 3 12 4 i 6 I 5 Ds. Ned Letteren. I J Dr. i. d. Rechts- en staats*-. 2 4 jyr. x iauv- en vroiouuv..- Cand. Wis- en sterrekunde. Handteekenen M. 0. Aardrijkskunde M. 0. Dr. Ned. Letteren. Dr. Wis- en Natuurkunde. Gymnastiek M. O. Dr. Ned. Letteren. Duitsch A. Akte B. id. Akte A. id. Akte A, Engelsch. Akte M. O. Akte M. O. geschiedenis en aardrijkskunde. i Dr. in de staatswetensch. i o I 6 I 4 1 Scheikunde. j Spaansch. Stenografie. MachineschriJven. Natuurl. historie. Wiskunde. Handteekenen. Aardrijkskunde. Geschiedenis. Natuurkunde. Gymnastiek. Nederlandsch. Duitsch. Nederlandsch en geschiedenis. Staathuishoudkunde. Latijn. Boekh., ILrekenen en ILrecht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 686