1*1 I 23 33 VI. Teekenschool te Scheveningen. Teekenschool van den H. Vincentius van Paulo. VII. Inkomsten. I Vakken van onderwas. LEERAREN. Handteekenen. Decorateur. f 200 8 Jac, Jenezon. Meetkunde, projectieleer en Bouwk. opzichter. 200 8 F. Zijlstra. handteekenen. Bouwkunde, vakhandteekenen. id. 8 275 G. J. Bosma. D. Zwitser. Lijnteekenen. 150 8 LEERAREN. Vakken van onderwys. Bouwkunde. f 210 8 id. 180 8 8 210 id. Handteekenen en boetseeren. 8 210 180 8 id. Bevoegdheid of toelating. Bev oegdheid of toelating. M. van Üijen. Steenbeek. K Stuber. p H. Letterie. r P- J. Strackée. Inkomsten.!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 687