23 34 VIII. 's-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. i 30 en contr. Vakken van onderwijs. Inkomsten. Koken en voedingsleer. S. C. Goldenberg. Huishoudkunde. M. Niemetyer. 700 id. n 600 M. Onderwater. en d. Berg. Nuttige handwerken. J. A. van Duuren. P. Janse. N. Boon. A. Bergsma. L. Silvias. I. de Zwaan. M. Badoux. J. Roosenschoon- Gratio. L. de Jongh. A. Berghuis, directrice. 1 L. O. en opvoedkunde. Gezondh.- en verbandleer. Plantkunde en tuinbouw. Kostuumnaaien en patr.- teekenen. Huishoudkunde. Wasch behandel ing. id. Boekhouden M. O. id. Teekenen M. O. Hoofdakte bew.school. Gymnastiek M. O. Bevoegdheid of toelating. l ƒ200 met j ikost eninw.i f 157,50 I 26 en contr. 18>/t’ en controle. 25 en contr. Aantal lesuren ’s weeks. 21/2 3 3 31 Hoofdakte. Dr. nied. Hoofdakte e. tuinbouw. Akte onderw.es, huis- houdk. en waschbeh. Akte k, t en g. LEERARESSEN EN LEERAREN. f 100 150 120 600 W. Egg. Th. Wijnmalen. 19‘s controle 9 1 9 14 34 4 2 44 18 30 30 26 274 364 en controle. 294 Boekhouden, id. i Teekenen. Zingen. Fröbelen. Gymnastiek. Kappen. D. Brouwer. Dr. van den Berg. A. M. v. Leeuwen. M. Dupont. L. Inklaar. M. Bertram. C. Frölich. H. Mohr. E. v. d. Klashorst. M. Mulders. i Nutt. en fr.h.w.en L.O. Nutt. en fraaie handw. ld. id. i L. O. en nutt. handw. Nuttige handwerken. Nutt. en fraaie handw. Nuttige handwerken. Nutt en fraaie handw. L. O. en nuttige handw. Kostuumnaaien en patr.- teekenen. id. Akte L. O. ƒ1050 met Nutt. en fraaie handw. kost en inw. Fransche en Eng. taal. Gymnastiek. Dipl. koken, voedingsL Nuttige handw. ƒ300 met kost en inw. 650 ƒ300 met kost en inw.; Dipl. huishoudkunde, j ƒ250 met koken en voedingsl. 'kosteninw. 860 650 650 570 650 750 60 „360 „540 f\ p. uur. f 140 80 f7.25 p.w.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 688