24 1 6 VERSLAG GYMNASIUM. Aantal en leeftijd der leerlingen. 5- Aantal. KLASSE. 1907. I. 61 54 II. n 52 51 51 III. 54 IV. n 38 V. 14 16 VI. 1 -16 15 1 VI. 1 17 18 1 I 263 263 Totaal 212 20«) I 21 3) 31 Augustus i 1 September 1907. 1 13 1 n n n 17 2) 1 31 December 1907. 2) 3) 4) o 6 8 13 22 2) 19 2) 18 2) 18 2) 18 2) 1 9 8) 4 8) 21 2) 16 15 5) 6) 7) 8) 1) Hieronder 2 meisjes. 5) Hieronder 4 meisjes, tl n lste afd. 2de 3de 18 2) 1 19 18 2) 18 2) 18 s) - 54 19 5) 19 8) 21 3) i 20 9 20 3) 10 8) 3 I -13 1 15 5) Ist® afd. 2de 3de 162) 1 Ist® afd. 2 de 3de l9tc afd. 2de 17 17’) 17 5) 10 8) 3 13 20 3) 21 19 3) 60 17 17 3) 17 5) 18 s) 19 s) - 37 1 9 4 8) 14 -41 13 6) 15 28 1 13 5) 2 8 1 meisje. 2de afd. A en B A B 2de afd. A en B A B lste afd. A en B A B l8(e afd. A en B A B

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 694