I I x 7 i1 24 F l 7 37 27 Totaal 16 Totaal 71 17 54 1 1 1. II. III. IV. VI. 61 51 54 37 27 33 2 11 16 6 2 8 21 17 2 2 I 62 3 2) 2 3 1 1. II. III. IV. V. VI. 1 4 I 9 45 2 2 I 5 5 15 16 7 3 3 r— is 13 16 10 - 1 Op 8 Januari werden een adspirant voor de 5e klasse A en eene adspirante voor de 2e klasse toelatenverder op 26 Maart een candidaat voor de derde klasse. Bij den aanvang van den nieuwen cursus legden voor de le klasse twee adspiranten met goed gevolg examen af; een candidaat voor de tweede slaagde niet, evenmin als eene candidate voor de 6e, terwijl eene adspirante voor de 3e werd toegelaten. Eindelijk legde nog eene adspirante voor de 6e klasse in November examen af en werd toegelaten (5 No vember); ook slaagde te gelijker tyd een leerling voor de 6e 39 35 Uitkomst der toelatingsexamens. 1. Van de gewone op 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Juli. s j S I 2 si 3 1 II. Leeftijd op 1 September 1907 der op 31 December 1907 aanwezige leerlingen. VERSLAG GYMNASIUM. Klasse. 263 50 14 Klasse. Toegelaten. Afgewezen. 52 3) Geëxami neerd. Zich terug getrokken. o'” Hieronder 18 meisjes. 4) 4 2 - 5 u 2 S 32 12 Hieronder 22 meisjes. V 1 meisje. Toegelaten tot eene lagere klasse. 10 f o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 695