1 1 1 1 Ih r- 11 if 1 g FFl I i .ri=< 1.1111 «11 !ip sJt'i S-S S I.-=«“^-is's iz^si^&usrni i i I g3 ,s> al’* J 24 -s If _i UJ jZ be in - .2 lil "O Z co s iittm r—I H I—*——!—— —4 - j ifwn 00 2505 200 2 II g^ 11 II is H a i r _a a -g MJU If 1 -n^.r Oil?» I d IH I -= i •U? 5"“' 1 g tl U> is in ,Ènê Ki prz r ïi Lil p F t i I 1 if si w 11 i=:- “i 1 s a-" J :S^ o- [hl ii MO 0 2 1 h 1 I I 24 1 aT g>s 1-1 y 1 11“ X si ss •3 It s« ri 1=? 4 Jg - ssssgss gg^gfgf 1 2 s i= pic isi j tri?’! a j a •- -X cy s a i -§t|§ if! &gi s sMi ‘i*t!l ’ll t 72 "2 Té 5 I ■jauiwnnSio.v s g3 1* 1 g g s rS 1 s dr ti 2 S) ëS J j g’gfe 2 §2« Z x§ -g g s g -4? É-Eh il^ s* e O I 2 S I a 3 iiilöi i I j KKötfF t g r?;- y y S- 60 g 7-g «^g S t I I -g co ce So, I osH si s H sj be •al Il J-:1 I ■3 a a S g, C o .2S 30 M 0 i g> g S s i51 £ls hg *G JP.S i “1 •§-£ g “«3 g- ^ïs2 Wl - be -«§ ss - FJ1- i I»® l ■S^t” 11 f I jU-S-S J-2 M I~Oj 6ïl Sé g ËS^ s< ^g IMs 2 ^0 §11-2 1 S P~^-S :-s; S b -' “.aV Té QO QO ."2 3 i -5 -5 "C G G G 13 CZ3 Té Té Té <- o 1O X* u -i M X x x j a c a ca Sb 'Ji W co S3 *5 a CM oo (M r— -P» cS s bo 1O a i o I :S” -§ QO =3 S3 o I C-* a co -g°a I —•CO •5 a sjp -S - s 1? S5 M •G a 5l 5 X X 00 QO a"E ’I g J a ’tS üf j s> Sg.sg 2 c -'Srg gx° 2 o tM ilh is ■i?J S S t fsiM t** “G X rxj eo 2 “i “7 o EC be £-• 33 °a 3 tf S’ -L g -G c o "S S5 o> c <x> C55 4— tz ••3 g §■•5 co c C 73 o is fs e 8 Q a -T &-1 I s U CO GO CO 00 QO CS C* ■g «==-ix-a 5 -- 3-. S- cj P-< X -Z2 o a’ Cw Cw C3 C1- ,S OQ c t oi co a 1 g co g co" -=2 g tp t> CO =-3 g '- - y p 00 oo ^5 t ii '5 I M 4< »o X S i ci .11 sSfid s - a - Z- M “31 •a^Ë a S-g o Lx g| 2,< g^SST a K 0 -IZrSiSSiSigiSiH g 00 a |1| HI S La a o HSc: a S j g g •5 - .(X QO _o 33 00 O ”C p -p n; g 2-T a g 2 x A g 'I S g-g a. g i° S-p g- g r 2^ S-a -gj al h CO ±3 Ci C J S Mssï - a S g x gz;^ g S2 jo (Z2 O. H- <5 -C y* (M QO 1O CO os oo r- as as g - fc£2 2£ °°fc I O'® a slf 25 -2 -T3 a-3 L Jf -■ 10 F GO ^3 S a - as" ^“°a“ s g-g fill ^■g -= i “2 «M s J tP E gl-S i-p S s 8s a?-S c “a’Z ë'jü- 5 a F" Ssp-a -§«fg =agjS a bc.SZ 2 ■»■-■£ 0 aa a be— g g Ï11 J -s.Bs Hll Ihi 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 696