I ■i 70 verwarming en verlichting van in de Gemeente- de van Merlenstraat no. 67, tot het geven onderwijs in handenarbeid (hout- en kartonwerk), 1 September 1907 tot en met 31 Augustus 1908, c. een lokaal op Vrijdag van elke week, van des na middags 6 tot des avonds 10 uren, d. drie lokalen op Zaterdag van elke week, van des namiddags l’/2 tot 6 uren, van betaling van een van eene som van van eene som de lokalen; aan M. van Spronsen een lokaal school aan van van op Woensdag van elke week, des namiddags van 1 tot 4 uren, tegen betaling van eene som van f 20,-- voor het gebruik van het lokaal en van eene som van f 15.— voor de verwarming van het lokaal; aan de Scherm- en Athletiekvereeniging „Wilhel- m i n a-G arde” het Gymnastieklokaal der Gemeente school aan de Korte Lombardstraat no. 4, tot het houden van oefeningen, van 1 September 1907 tot en met 29 Februari 1908. op Dinsdagavond van elke week, telkens van 9 tot 11 uren tegen betaling van eene som van f 10,voor het gebruik van het lokaal; ftan het Bestuur der Koninklijke Zangvereeniging „Cecilia” de groote zaal van het Koninklijk Conser vatorium voor Muziek, tot het houden van gezamenlijke repetitiën, alsmede drie lokalen in dat gebouw, tot het houden van afzonderlijke oefeningen, van 16 Septem ber 1907 tot en met 31 Mei 1908, van 16 September 1908 tot en met 31 Mei 1909 en van 16 September 1909 tot en met 31 Mei 1910, op Maandagavond van 8 tot 11 uren, tegen betaling van eene som van f 40,— voor elk tijdvak: aan het Bestuur van het Strijkorkest „Euterpe” voor het houden van repetitiën, het voormalig repetitie- lokaal van het muziekkorps der opgeheven dienstdoende schutterij in het Gemeentegebouw aan de Groote Markt van 1 September 1907 tot en met 30 April 1908 en van 1 September 1908 tot en met 30 April 1909, op Donder dagavond van elke week, telkens van 8 tot 10'/2 uren, 1 September 1907 tot en met 31 Juli 1908, tegen som van f 110,— voor het gebruik, f 140.— voor de van f 56.64 voor de .A*..

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 70