i 24 19 Bijlage V. ’s-Gravenhage 1 Juli 1907. Aan het College van Curatoren. De Rector, (get.) VAN AALST. Voor eensluidend afschrift, H. J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEP1É. Onderwerp: Uitslag Eindexamens 1907. Ik heb de eer U mede te deelen, dat ten overstaan van Dr. I. M. J. Valeton, Dr. J. C. Matthes en Dr. A. A. Nljland. gecommitteerden der Regeering, van 17 tot en met 24 Juni en op 1 Juli het eindexamen van de 6e klasse gehouden is, met den volgenden uitslag: Van de 22 leerlingen, die het diploma A verlangden, wer den 19 toegelatenJ. B. Boersma, M. A. van Eek, Rica C. M. van Eek, M. van der Feen, Laura A. de Fouw, Gerritdina J. Hoetink. W. J. Hofdijk. G. J. Kloos, Th. C. Kramer, P. S. Noyon, M. A. van Oven, Suze L. Reiche, E. van Ruytenberg, H. R. A. van Schelle, J. M. L. Sillevis, V. A. Six, W. 0. Snouckaert van Schouburg, Th. A. Wesstra, H. Zeydner. Voor het diploma B werden geëxamineerd 3 candidaten, welke slaagdenElisabeth S. Bruggeman, I). G. Cohen Ter- vaert en Johanna de Zaaijer. VERSLAG GYMNASIUM. a;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 702