I 25 f 8 3-6. p. Werktuigkunde. 43 2-6. 4-7. 35 I 7 en 8. Kuijper. 4-8. van Oudenallen. Vlakke Meetkunde. 1. Heitink. 1. Stereometrie. Lampe. 4-6. Balfoort. 6—8. 4 I E.F.G.K. H. K. den Hertog. Dupuis. Izeren. Schild. Westbroek. Laagland. Boertje. Burger van Oudenallen. Heitink. E. K. K. 4—6. 2-5. 40 I 24 3- 4. 4- 6. 8. van Goethem. Hoogeveen. i Vermeulen. I Poot. van Horssen. Boetseeren van ornament. Figuur. I 29 6 i 30 8 1 1. 1. 1. 2 en 3. Helfferich. Koppenol. van den Berg. Jansen. i Steffelaar. i Gort. i Perspectief. i Beschrijvende Meetkunde. Algebra. Logarithmen. Trigonometrie. Landmeetkunde. Pleisterbeeld. Ornament en Stilleven. Tuinbouwkundigteeke- nen. 29 23 11 IJzerconstructie. Stilleven en Pleisterorna- ment. Meetk. lichamen en Pleisterfragment. Pleisterkop. Levend model. i Proportie en Anatomie. j Geschiedenis der'Bouw stijlen. Geschiedenis v/h. Orna ment 22 21 20 i; 23 19 24 21 23 I 22 25 1 19 I 44 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. LEERAREN. VA K. Klasse. Afdeeling. 2 6. 62 n 26 n r> t. n n Aantal i s leer- i liugen. j 15 I 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 710