25 11 Bijlage B. i 1 F. J. Jansen. 29 J. Knijper. 44 J. G.ort Jr. 3 Leeraar. 9 5 81 A.F. W.Nepveu. 21 16 18 12 16 H. Boekholt. 6 12>/2 40'/, j M. J. Drechsler. 21 G. A. Laagland. 7*/a. 19 OVERZICHT van het onderwijzend personeel op 1 October 1907. 9 10 17 30 10 18 2'/2 33'/2 17 111 15' 12'/2 Onder- Directeur en hoofdleeraar. 1 Hoofd leeraar. 4 I N. Steffelaar. P. J. Izeren. J. Aarts. iC.F.W.Helfferich. J. C. Speelman. H. J. Looisen. W. Neelmeijer. Jos. Duynstee. Ch. Steffens. 7*/, 7'/, 63/4 12'/, 1P/4 C. H. Segaar. j J- A. Mondt. J. D. Ros. Hand- en wandplaattee- kenen Bouwkundig teekenen. 61 A. van den Berg. 7M. J. Schild. Uren ’sweets- Winter Zomer. Rechtlijnig- en wand- plaatteekenen. Bouwkundig- en vak- handteekenen. Rechtlij nigteekenen Proportieteekenen. Kunstnijverheid, vak- handteekenen, geschie denis van het ornament en composeeren. Projectie en vakhand- teekenen. Rechtlijning- en wand- plaatteekenen, per- spectief en methodiek. Schilderen en teekenen. j Kunstnijverheid, vak- handteekenen, boet- seeren, geschiedenis van het ornament. Bouwkunde en geschie denis der bouwstijlen. Anatomie. Hand- en wandplaat- teekenen. Handteekenen. Hand-, rechtlijnig-, stil leven- en ornament- I teekenen. Stilleven en handteeke nen. NAAM. RANG. LEERVAKKEN. 20 33'/, o 6 n n n n n n n n n 18 19 12 13 I 14 20 n 6’/< 9*/, 12*/, j 26*/j 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 713