1 25 12 m l 22 P.J.A.M.Haaring. Leeraar. 7«/2 26 F. Poot. Logarithmen 30 J. v. Oudenallen. 9 C. Keyzer. 31 34 C. Koppenol. vak- 10 10 J. Th. Heitink. 44 4 Jan Gratama. 45 ürea’sweeks. winter. 46 47 48 49 38 39 40 41 42 43 32 33 27 28 29 F. J. v. Goethem. W.P.Hoogeveen. A. C.Vermeulen. J. M. Bach. P. L. Wijndels de Jong. Mej. A. Bridge. J.F.Valkenburgh. J. de Kruüf- G. Burger. A. Stigter Az. H. T. Hoekstra. H. A. Hazeloop. H. C. Verbrugge. W. B. Horssen. P. J. Dewald. Leerares. Leeraar. 10 10 2 23 24 25 35 36 37 J. A. Eblé. G. D. Gratama. A. J. M. Boertje. 5 6 7'/J 12' 15'/2 5 ll'/a T. Dupuis. P. J. den Hertog. C. J. Col pa. 7'/} 5 ll'/i 7’/2 11 7‘/J 10 I Algebra, Aiugauiuiucu Trigonometrie, Land- meetkunde. i Vlakke meetkunde, en 10 stereometrie. Geometrisch ornament, vakhandteekenen en stileeren. Pleisterornament. Stilleven en vakhand teekenen. Pleisterornament en vakhandteekenen. Vakhandteekenen. Wandplaatteekenen. Rechtlijnig-, wandplaat- en vakhandteekenen. Vakhandteekenen. Bouwkundig en handteekenen. Stilleven schilderen. Rechtlijnig- en wand plaatteekenen. Vakhandteekenen. Rechtlijnig-, en wand- plaatteeken. Vlakke meetkunde en stereometrie. Geschiedenis der Bouw stijlen. Bouwkundig teekenen. Tuinbouwk. teekenen. Meubelteekönen. Beschrijvende meetk. en perspectief. Werktuigk. teekenen. IJzerconstructie teeke nen. 1 IJzerconstructie teeke nen. Boetseeren. VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. LEERVAKKEN. NAAM. RANG. ii'/i 6'2 n n 12>/j 6 11'/j n n n n n n n n n n n T> n n 7>/2 7‘a 7*/S 7»/a 7*/i j n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 714