25 14 Accessit: A. Bunschoten. Projectie. Accessit: H. de Lange. Eervolle vermelding: J. L. Gregoriëff. Prijs: M. Zwanenburg. Accessit: M. L. de Groot. Eervolle vermelding: A. du Burck. Prijs: J. Meffert. Accessit: L. Stokla. Eervolle vermelding: H. Molier. Prijs: N. J. Kuitems. Accessit: D. J. Groenewegen. Eervolle vermelding: 0. J. Groenewegen. Prijs: J. C. van Zutphen. Accessit: D. van der Starre. Eervolle vermelding: H. J. van der Jagt. Prijs: L. Stokla. AccessitJ Meffert. Eervolle vermelding: F. Kinker. Accessit: J. Polder. Eervolle vermelding: A. J. Stemerding. Prijs: D. P. Popma. Accessit: C. J. van der Straaten. Eervolle vermelding: W. J. van der Vis. Prijs: C. Krietemeijer. Accessit: Th. Don. Eervolle vermeldin: L. Sablairolles. Accessit: H. Pieck. Eervolle vermelding- F. Busker. Accessit: A. Bunschoten. Eervolle vermelding: M. P. Semeyn. Prys: Th. C. Hekker. Accessit: M. Zwanenburg. VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 716