I I i I I 25 n 15 Voortgezette projectie. Geometrisch Ornament. Klasse III: Deuren en ramen. Afdeeling Bouwkunde. Klasse II: Hout- en Steenverband. Klasse IV: Trappen. (Wedstrijd-opgave.) Klasse V: Kappen. (Wedstrijd-opgave). Prijs: A. J. Heygen. Accessit: J. David, H. Kemper. Eervolle vermelding: C. J. VINJU. Prijs: G. J. Neder Helman, Th. J. A. Keehnen. Eervolle vermelding: J. A. Rijnsburger, J. F. M. Stracké. Prijs: K. Vennik. Accessit: C. van Dorp. Eervolle vermelding: J. A. Spanjaard. Prijs: L. W. Duivenbooden. Accessit: J. L. de Weerdt. Eervolle vermelding: G. Bos. Prijs: J. A. Hoogeveen. Accessit: J. A Kooien. Eervolle vermelding: C. Meijer, H. J. van de Haar. Prys: A. Re tel. Accessit: J. van Amstel. Eervolle vermelding: R. Lejjenaar. ij Klasse VI: Fragmenten van gebouwen. Wedstrij d-opgave.) Ontwerp voor een ingang van een kantoorgebouw. Prijs: G. van'den Elsthout. (Bronzen Academie Medaille). Eervolle vermelding: P. J. van der List. C. A. Kentie, M. P. Bolten, J. A. Guurink. VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 717