25 H. Roozenbeek; Korenbloemen die de tarwe verstikken. Een woord ter overdenking aan de Onderwijzers in Neder land, naar aanleiding van de Reformbeweging op het gebied van het Teekenonderwijs aan de lagere school. G. Homan van der Heide, Het Middelbaar Technisch Onder wijs, een verwaarloosd volksbelang. Hoe tot eene Regeling te geraken in de quaestie betreffende dit M. O. Zwier Jansma, Handleiding 1. d. 25 vrije motieven. H. J. de Groot, Vakonderwijs in het buitenland in verband met het vakonderwys in Nederland. Gids voor Leiden en omstreken. De volgende werken werden vervolgd: Max Schmid. Kunstgeschichte des XIX Jahrhunderts. Band II. Documents classés de l’art dans les Pays-Bas du Xme au XIXme siècle. Architectonische Rundschau. R. van der Wal, Handboek voor smeden. The Studio. A. Raquenet, Matériaux et documents d’architecture et de sculpture. Prof. Dr. Alfred Gotthold Meijer, Tafeln zur Geschichte der Möbelformen. Vierte Serie mit Text. Keramic Studio. Het huis oud en nieuw. Jonge Kunst. Herman J. de Vries, Voorbereiding voor het technisch teekenen, 2d® deel met atlas. Ten geschenke ontvangen van den heer H. v. d. Weele: Catalogue des collections de l’ancienne familie v. I. v. D. Catalogue des collections de Mr. Graafland. Ten geschenke ontvangen van den heer F. von Weckherlin: Das Grüne Gewölbe zu Dresden. Herausgegeben von Lud wig Gruner. 28 Tafeln und Text. Wurttembergische Fest- und Ehren-Pokale. Herausgegeben von der Permanenten Kunstausstellung in Stuttgart 1862. Ten geschenke ontvangen van den heer J. Kruseman: Concept Manuscript en eigenhandige teekeningen van den Kunstschilder I. E. J. van den Berg, van het door hem in 1842 uitgegeven werk: Proportie, beenbeschrijving en be wegingen van het menscheiyk lichaam, waarbij gevoegd de proefdrukken van de door den heer J. H. van den Hout ge graveerde platen. 20 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 722