a I I 72 en voorts tot het geven van godsdienstonderwijs, tegen betaling van de na te melden vergoedingen voor het ge bruik van de lokalen en het verbruik van brandstoffen: aan het Bestuur der Mannenzangvereeniging „E u t e r p e” het voormalig repetitielokaal van het muziek korps der opgeheven dienstdoende schutterij in het ge- raeentegebouw aan de Groote Markt, voor het houden van repetitiën, van 1 November 1907 tot en met 31 October 1908, op Dinsdagavond van elke week, telkens van 8 */2 tot 11 uren, tegen betaling van eene som van f 10.voor het gebruik, van eene som van f 17.28 voor de verlichting, van eene som van f 8.82 voor de ver warming en van eene som van f 28.80 voor het schoon houden van het lokaal en voor het aanmaken van de daarin aanwezige kachel; aan het Bestuur der Zondagschool van den Nederlandschen Protestantenbond drie lokalen in de Gemeenteschool aan de Kritzingerstraat no. 203, van 1 Januari 1907 tot en met 31 December d.a.v. op Zondagnamiddag van 1 tot 2 uren, voor f 45. aan J. Krop drie lokalen in de Gemeenteschool aan de Pretoriusstraat no. 95, van 1 Januari 1907 tot en met 31 December d.a.v., op Zondagnamiddag van 12'/2 tot 1 ’/2 uren, voor f 45.en een vierde lokaal in gemelde Gemeenteschool, van 1 September 1907 tot en met 31 December d.a.v. op Zondagnamiddag van 12'/2 tot l'/z uren, voor f 4.995; aan het Bestuur der Wijkvereeniging „Re ho bo th” vier benedenlokalen in de Gemeenteschool aan de Ferdinand Bolstraat no. 31, van 1 Januari 1907 tot en met 31 December d.a.v., op Zondagnamiddag van 1 tot 2*/4 uren, yoor f 60,- aan de Zondagschoolvereeniging „Timotheus” vier lokalen in de Gemeenteschool aan de Tullinghstraat no. 2, van 1 Januari 1907 tot en met 31 December 1911. op Zondagnamiddag van 1 tot 2 uren, voor f 60,— per jaar; ■ii

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 72