73 I aan het Bestuurder Zondagschoolvereeniging „Spreuken 9:10 en Johannes 8:326” een lokaal in de Gemeenteschool aan de Lijnbaan no. 38, van 1 Januari 1907 tot en met 31 Augustus d. a. v„ op Zondagnamiddag van 12’/2 tot 2 uren, voor f 9,995 en een 2de lokaal in gemelde Gemeenteschool, van 1 Februari 1907 tot en met 31 Augustus d. a. v., op Zondagnamiddag van 12'/2 tot 2 uren, voor f 8,33; aan J. N. Voorhoeve twee lokalen in de Gemeente school aan de Kerkstraat no. 13, van 1 April 1907 tot en met 31 Maart 1908, op Zondagnamiddag van 1 tot 2 uren, voor f' 20, aan het Bestuur der Vereeniging „Bidt en Werkt” twee lokalen in de Gemeenteschool aan de Bleekerslaan no. 11, van 1 Januari 1907 tot en met 31 December d. a. y., op Zondagnamiddag van 1 tot 2 uren, voor f 30,en twee lokalen in de Gemeenteschool aan het Kortenbosch no. 46, van 15 Februari 1907 tot en met 31 December d. a. v., op Zondagnamiddag van 1 tot 2 uren, voor f 25, De volgende landerijen waren ten deele openbaar en ten deele ondershands verpacht; weiland in den Veen- en Binkhorstpolder. ten deele gelegen onder de Gemeente Voorburg 77.2094 H.A. aan het Bestuur der Christelijke Gerefor meerde Zondagschoolvereeniging „Spreuken 8:176” een lokaal in elk der Gemeentescholen aan de De Vliegerstraat no. 28. Sirtemastraat no. 179, van Ravesteijnstraat no. 303 en Nieuwe Haven no. 93a en in de Gemeentel) ulpschool aan de Van Ostadestraat, van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908, op Zondag namiddag van 1 tot 2 uren, voor f 75, aan F. A. van Loon een tweede lokaal in de Ge meenteschool aan de Vlietstraat no. 10, van 1 Juni 1907 tot en met 31 Augustus 1910, op Zondagnamiddag van 1 tot 2 uren, voor f 2,50 over het tijdvak van 1 Juni 1907 tot en met 31 Augustus d. a. v. en vervolgens voor f 15,per jaar. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 73