3 T' i I a;i vebslag burgerlijk armbestuur. 1 J I j t 1 26 J I f Iii i r 14 op dien datum ingeschreven een bedrag groot bevattende de opgaven van aangeschafte en t meen stond f 72.75. J g» K' Een staat uitgereikte kleeding volgt hierna. i i Hemden. WIJZIGINGEN. 35 i 45 G3 4> 6 9 141 21 33 29 29 Op 1 Januari 1907 voor handen In 1907 aangeschaft. Te zanten In 1907 uitgereikt Bleef op 31 Dec. 1907 voorhanden 69 191 41 30 40 161 102 16 73 16 121 63 150 - - I Stroo- zakken. 12 56 5 21 g s 35 11 cC S fe 05 45 34 24 j 11 7 35 271 130 41 S 12 32 24 6 4 96 12 30 35 21 24 i 11 I 7 35 1L_l—L_JL_J. O Worden alleen te Scheveningen nitgereikt. I 50 61 4 7 I 35 i 19 130 37 23 i C) Broeken.fRokken. Paren kousen. - j t.’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 736