I I 27 2 ’s-Gravenhage, 5 Februari 1908. De te ’s-Gravenhage tot stand gekomen gemeenteinrich- tingen wekten groote belangstelling, zoowel bij het Instituut als bij de Vakafdeelingen. Bezoeken werden gebracht aan de Gemeentelijke Electrische Centrale en aan de nieuwe Gasfabriek. Het Instituut gaf dit jaar uit Electrotechnische Woorden lijst”, samengesteld door een Commissie, benoemd door de Vakafdeeling voor Electrotechniek. Ook dit jaar was de verhouding tot de binnen- en buiten- landsche zustervereenigingen zeer vriendschappelijk. H. KON. INSTITUUT V. INGENIEURS. VERSLAG V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 739