I f 28B 2 Het Bestuur: J. C. Jansen, Voorzitter. W. Th. Gevers Deynoot, waarn. Secretaris. De aan de beurt van aftreding zijnde bestuursleden, de heeren G. J. D. C. Goedhart en J. H. Kann, werden herbe noemd; tot nazien der rekening over 1907 werden uitgenoo- digd de heeren Mr. J. W. Belinfante en H. van Goudoever. Wat ten slotte betreft, het door Burgemeester en Wet houders overgenomen plan, ontworpen door den heer Stoffels, wenschte men af te wachten de voorstellen, die in deze aan de Vereeniging Volkwoningen zouden worden gedaan. VERSLAG DER VEREENIGING VOLKSWONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 744