74 in Te zamen De opbrengst van de gehouden onderhandsche ver pachtingen over 1907 bedroeg f 640,en die van de gehouden openbare verpachtingen f 20.500,per jaar. Groote of St. Jacobstoren. De torenspits werd van binnen gemenied De overige werkzaamheden bepaalden zich tot het verdere gewone onderhoud. Aan den achtergevel werd een waterleidingkraan met wartel geplaatst. B. Eigendommen, bestemd voor den publieken dienst en openbare Gemeentewerken. 251.7171 H.A. 16.8394 14.9437 19.7299 0.2397 14.4476 8.8934 91.1720 H.A. 8.2420 a. Openbare Gemeentegebouwen. lo. Verschillende gebouwen Onder bovenstaande perceelen zijn begrepen de na volgende, in den loop van het jaar, tot verschillende tijdstippen, ten deele opnieuw en ten deele voor het eerst ondershands verpachte of verhuurd gekochte per ceelen wei- en teelland den Veen- en Binkhorstpolder Noordpolder Escamppolder Segbroekpolder de Westduinen Oostduinen 41.9704 H.A. 7.4700 16.8394 14.9437 19.9696 12.9901 114.1832 H.A. weiland in den Noordpolder Zusterpolder Escamppolder ten deele gelegen onder de gemeente Loosduinen weiland in den Segbroekpolder de Westduinen teelland weiland in de Oostduinen teelland Te zamen n n n v Huis Prinsegracht 63. V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 74