30 Het debiet in 1907 was als volgt in Gaarkeuken no. I (Torenstraat) Bij het verminderde debiet in de keukens, komt nog achteruitgang in de opbrengst der huishuur, doordat de bovenwoning in het perceel aan den Stationsweg tijdelijk onbewoond was. Een en ander is oorzaak dat het winst cijfer ongeveer één derde minder was dan het voorafgaande jaar, waardoor het Bestuur zich genoodzaakt ziet u voor te stellen de winst in hoofdzaak tot afschrijving te benutten en slechts een gering dividend uit te keeren. in 1906 in 1907 5407 526 24818 635 9767’/2 1281 29889>/2 1614 124OO'/j 450 3104 845 2215 Het totale debiet der beide Gaarkeukens bedroeg: in N°. 1. 5609'/2 portiën diverse spijzen afgehaald. „op bons afgehaald. in de eetzaal gebruikt. in afzonderlijke eetzaal gebruikt.*) vleesch, gehakt, karbonade en spek. visch. stuks broodjes. eieren. halve flesschen bier. 62331 55794'/2 dus vermindering van 6536'/2 portiën. in Gaarkeuken no. 2 (Stationsweg) portiën diverse spijzen afgehaald. „op bons afgehaald. in de eetzaal gebruikt. „in afzonderlijke eetzaal gebruikt.*) vleesch, gehakt, korbonade en spek. visch. 3473 stuks broodjes. 1145 eieren. 2585 halve flesschen bier. •2 VERSLAG VOLKSGAARKEUKENS. n n n n r De hier vermelde portiën zijn reeds begrepen in het verbruik in de gewone eetzaal en worden alleen afzonderlijk opgenomen omdat hiervoor 5 Cents surplus betaald wordt en om tevens na te gaan of het gebruik in deze zaal toe- oï afneemt; het laatste was ook in dit jaar het geval, er werden aldaar 189 portion mïnderverstrekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 751