Jhr. Mr. P. J. Boddaert, 30 4 Namens het Bestuur: 1907. 9011.29 Credit. BALANS op 31 December Debet. W. A. SCHROOT, Voorzitter. G. W. DE RONDE, Secretaris. Dit jaar zyn aan de beurt van aftreden de Heeren: J. Dijk, die zich welwillend bereid verklaarden om, bij herkiezing, hunne functie te blijven waarnemen. Het Bestuur eindigt het verslag met een woord van dank aan hen, die de belangen der Vennootschap mede steunden. 1902 1903 1904 1905 1906 2 3 7318.75'/, 7376.79'/, 5362.05 Winst- en Verliesrekening (Torenstraat 15) Gebouwenrekening n°. 4 (Torenstraat 17) Spaarbankrekening Furnée Co Goederenrekening Kassarekening Materiaalrekening 190.95 49.31 42.87'/, 83.01'/, 2465.20 31900.24'/, f 25000.— r 5000 40.50 68.— 64.40 76.40 172.80 1478.14'/, f 31900.24'/, Per Kapitaalrekening Hypotheek Dividend Aan Gebouwenrekening n°. 1 f n n VERSLAG VOLKSGAARKEUKENS. n •n r w r> n n n n •n n n n n r> n n J. VAN HeRWIJNEN, n y> n n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 753