32 t Van het aantal GELOSTE PANDEN 58775 Van de WEEKPANDEN 80239 76937 72431 Totaal 5.596,10 24.791,75 in 1905 1906 1907 2789 5701 6715 7735 12762 34857 1855 4523 4506 ad f 1232 1905 2909 6025 6508 7630 14279 36493 1598 4797 f 5,68 5,78s 6,22 In 1906 waren deze bedragen als volgt: binnen 8 dagen (weekpanden). na langer verblijf (bankpanden) Te zamen f 4,34 4,54 4,88 72431 ad f 249.253,80 60007 377.243,50 132438 ad f 626.497,30 op verschillende dagen der week beleend, werden afgelost in 1907 2476 5664 5915 7279 12346 32375 1616 4760 Uit de vorige opgaven blijkt, dat de kleinste beleeningen verminderden met 2882 panden, terwijl de grootere vermeer derden met 1309 panden, waarvan de groote stijging van het voorgeschoten bedrag en de gemiddelde beleensom het gevolg is. verminderde dat der weekpanden, terwijl dat der bankpanden vermeerderde. Er werden afgelost: binnen 8 dagen (weekpanden). na langer verblijf (bankpanden) Te zamen Op den dag hunner beleening len dag daarna 2en 3en 4en 5e n 6en 7en De gemiddelde beleensom bedroeg voor de f 2,315 2,59 n 2,70= 76937 ad f 254.849,90 352.451,75 135712 ad f 607.301,65 d. i. aan weekpanden minder bankpanden meer. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. n r> n n T> y> r n n r T) n r> n 1906 Gouden en zilveren. Gezamenlijk. Linnen, wollen en diversen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 761