I 1 32 4 ad f Totaal 16597 61021 18027 60285 17919 57401 naar de verzonden Totaal 1905 285 800 495 493 571 38123 4157 1906 288 363 510 500 664 35699 4234 46.396.15 36.466.15 53.301,75 55.194.40 51.038,65 56.527.35 63.196.85 58.426,85 50.962,— 55.037.70 48.221.35 51.728,10 1907 221 398 473 541 948 32974 3927 terwijl uit de Maandagsche beleeningen in de Hulpkantoren werden afgelost in: 9641 panden 8345 11791 11391 10735 11967 12272 12354 10596 11341 11168 10837 132438 panden ad f 626.497,30 Bij het groote aantal „huizen van koop met recht van wederinkoop” alhier gevestigd, gepaard aan de moeilijkheid voor vele beleeners om bij de groote uitbreiding der stad de Gemeentelijke Bank van Leening te bereiken, is het op vallend dat het beste gehalte der pandgevers, dus zij die hunne eigene belangen het best begrypen, aan de gemeentelijke instelling getrouw blijven. Ten bewijze hiervan volgt een opgaaf van de beleening over het jaar 1891, het jaar waarin de grootste omzet plaats had, in vergelyking met die over het afgeloopen jaar: Beleening 1891 100618 ad f 493.202— 134906 ad f 266.871,50 id. 1907 86011 534.965,85 53024 143.446,40 waaruit blijkt dat, terwyl de beleening op linnen-, wollen-en Onder de weekpanden waren dit jaar 2327 panden, waar van de beleensom bedroeg van f 12,— tot f 385, De totale lossing bedroeg per maand in: Januari Februari. Maart. April Mei Juni Juli Augustus September October November December Op den dag hunner beleening len dag daarna 2en 3en 4en 5en 7en 8en Hoofdbank VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. L n n n n n n n n n n n n r> n n n n n r> n n n n n n w r> n n Goud en zilver. Linnen, wollen en diversen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 762