32 5 VERKOCHTE PANDEN 4 Van f met f d. i. 2 1 d. i. 23 Van het aantal der in dezelfde maanden beleende panden, 1 17 3 1 2 239 23 Minder 216 bedroeg 2809 ad f 12.820,25, tegen 3025 ad f 13.066,25 in 1906, dus 216 panden ad f246,- minder dan ten vorigenjare. Er werden verkocht in Januari April Juli October Totaal 2.35 pCt. 2.05 2.- in 1905. 1906. 1907. 0,90 2- 5,- io,— 20,— 30,— 50,— 75,- 100,— 200,— Totaal 2.54 pCt. 2.28 B 2.25 is het verkochte gedeelte geweest voor de 2.10 pCt. 1-74 1-60 Het verschil met het vorige jaar is verdeeld als volgt: Panden. 158 1156 950 297 167 44 25 4 3 2809 0,50 tot en 1,— 2,25 5,50 11,— 21 31,— 51,— 76,— 105,— 64 139 32 598 panden ad f 3.122.80 632 2.732,05 780 3.612,70 799 3.352.70 2809 panden ad f 12 820,25 diverse panden in 16 jaren verminderde met 81882 panden en een bedrag van f 123.425,10, die van het goud en zilver slechts met 14607 panden terugliep en niettegenstaande de laatstgenoemde vermindering van het aantal gouden en zil veren panden eene vermeerdering van het daarop voorge schoten kapitaal te vermelden valt en wel van f 41.763,85. De panden, in de laatste jaren aan deze Bank onttrokken, waren dus meerendeels linnen- en wollen panden en wel panden van geringe -waarde. Het aantal VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. n n n n w n n n n n n n n n n n r> n n T) n n n n n n n n Gezamenlijk. Gouden en zilveren. Linnen, wollen en div. Meer Minder dan in 1906. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 763