32 I Het SALDO DER AANWEZIGE PANDEN 5 0,90 2,- 5- 10- 20,- 30,- 50,— 75,- 100,- 200,— 300,— 400,— 500,— 1000,- 38798 37668 38837 38854 38426 40115 38451 39537 40658 39943 40220 1,- 2.25 5.50 11,- 21,— 31,— 51,- 76,- 105,— 205,— 305.- 3 3 3793 Van f 192 - 1009 - 1263 - 578 - 441 106 - 91 35 31 34 - Onder de op 31 December aanwezige panden bevonden zich 393 rijwielen en 755 naaimachines. Uit de groote stijging van het saldo panden gedurende dit 0,50 tot en met f bedroeg op 1 Januari 36432 panden ad f 246.318,95 en op 31 December 40220 panden ad f 285.413,65; eene stijging dus van 3788 panden ad f 39.094,70. De rubrieksgewijze verdeeling van dit saldo was als volgt: 1376 d. i. 12281 14570 6054 3682 1143 583 225 130 125 25 12 6 8 40220 d. i. 5 Meer 3788 terwijl het saldo aan het einde van elke maand bedroeg: 31 Januari38210 panden ad f 254.285,50 28 Februari 30 Maart 30 April 31 Mei 29 Juni 31 Juli 31 Augustus 30 September 31 October 30 November 31 December Het hoogste saldo (41655) panden werd dit jaar bereikt op 12 December; daarentegen kwam het laagste voor op 17 Januari met 37287 panden. 266.310.15 269.594,25 277.209.95 282.777,05 285.413,65 405,— 505,- 260.677,05 260.602.20 267.856.75 270.150,45 269.192,25 274.137,20 6 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. n n n n n n n 5 n n n n n ■n r> r> w n r> n n r> n n n n n n n n fj n n n n n n n n n n n n Totaal Meer Minder dan in 1906. n n n Panden. n n n n T) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 764