76 Commissariaat van Politie He Afd. De rijwielenbergplaats werd tot lijkenhuis ingericht. Langs den voorgevel werden voor 16 ramen buiten- jalouzieën aangebracht. Commissariaat van Politie le Afd. met aanhoorigheden. In verband met de uitbreiding van het personeel werden 30 kleerenkasten voor agenten gemaakt. Hulpbureel aan het Huygenspark. De draaiende deur van de kamer van den Wacht commandant werd schuivend gemaakt; in de beneden gang werd een dubbele deur aangebracht. terwijl eveneens in de woning van den conciërge op eene der zolderkamers een linnen afscheiding werd vervangen door een hooimuur en een kast werd gemaakt. Commissariaat 'van Politie 2e Afd. met aanhoorigheden. In de opening vóór de trap naar de 1ste verdieping werden 2 kozijnen met deuren gemaakt ter voorkoming van tocht. Hulpbureel aan de Laan van Meerdervoort. In verband met de uitbreiding van het aantal agenten werden 5 kleerenkasten in de agenten wacht gemaakt; Hoofdcommissariaat van Politie met Commissariaat van Politie 4e Afd. en woning van den Hoofdcommissaris. In de cachotten werden privaten gemaakt en werd centrale verwarming aangebracht In de brigadierskamer in percgel Alexanderplein 16 werd een fonteinbak met aan- en afvoer gemaakt. In het photographisch atelier werd een schoorsteen gemetseld en in de wachtkamer een lichtkozijn met raam aangebracht. De voetmuur met ijzeren hekken aan den ingang, en de scheidingsmuur tusschen het Hoofdcommissariaat en perceel Alexanderplein 16, werden weggebroken, teneinde met rijtuig het bureau te kunnen bereiken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 76