77 Cent raai Brandweerstation. boven de deur van de agentenwacht werd, aan de zijde van de Laan van Meerder voort, een geëmailleerd bord met opschrift en een lantaarn geplaatst. Aangebracht werd eene op het Gemeentelijk net aan gesloten electrische verlichting en alannverlichting; de binnenplaats werd verstraatop den zolder in de woning van den machinist werd een kamer gemaakt. Machinegebouw aan de Duinstraat. De 2de dienstwoning kwam gereed en werd in ge bruik genomen. Tegen den N.O. gevel van het machinegebouw werd een lantaarn geplaatst. Hulppost Brandweer aan de. Daguerrestraat. Een gedeelte zolder werd ingericht tot slaapzaal en badkamer. Hulpbureel aan de Van der Vennestraat. In verband met de uitbreiding van het aantal agenten werden 17 kleerenkasten gemaakt. Machinegebouw aan de Lijnbaan. Een 2de dienstwoning werd gebouwd en in gebruik genomen. Aangevangen werd met het maken van een machine gebouw en dubbele dienstwoning voor een electrisch- rioolgemaal aan de Vlietstraat. Bureelen Gemeentewerf met woningen, loodsen en bergplaatsen (inbegrepen de huizen Huygenspark 23 en 25 en Groenewegje 23, 23a, 24 en 25). De telephooninrichting werd uit de bodenkamer naar een ander, uitsluitend daartoe bestemd, vertrek in perceel Groenewegje 25 overgebracht en wordt aldaar door eene telephoniste van den Gemeentelijken Telephoondienst bediend. De privaten voor de werklieden werden van closet- inrichtingen voorzien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 77