32 1 16 STAAT DER BANK. Begin Einde Totaal (Debet) f 250.238,20 f 258.933,03s 2.655,46 I 2.141,915 Totaal als boven (Credit). Overzicht over het boekjaar. 132438 Bedrag der voorschotten door de beleeners verschuldigd Kas Andere debiteuren Effecten 4276 134759 7 139035 f 678.412/15 72431 600<>7 f 246.318,95 8.344.54s 26.925,- f 285.413,65 7.673,96 24 287,50 70.000,— 30.000,- van het boekjaar. gelost binnen acht dagen na langer tijdsverloop aan de justitie uitgekeerd Geheel aantal dezer- panden f 281.588,49s f 317.375,11s 25.000,- I 65.000,- Eigen kapitaal Totaal van het door de Bank verschuldigde kapitaal Saldo der beschikbare over schotten Andere crediteuren In den loop des jaars opgenomen kapitaal r B afgelost kapitaal Aantal panden, die beleend zijn geworden of waarvan de beleening is vernieuwd: bij het Hoofdkantoor de Hulpkantoren Geheel aantal dezer panden Bedrag der daarop verleende voorschotten Aantal panden n r> f 281.588,49s: f 317.375,11s OPGAVEN DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. n n 1) Omschrijving van het Tiedrag. n n f r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 772