32 17 f f 2.911,53 BATEN. f 1.164.04 900.- 5.091,52 f 1 Totaal der baten Bedrag van het verlies T Beschikbare overschotten verkoopingen. Tekorten na de gehouden verkoopingen. In den loop des boekjaars uitbetaalde over schotten (ook van vroegere jaren) 12.820.25 1.592.47 266,25 543,82® 15.222.79® Renten van voorschotten op panden die gelost zijn, of waarvan de beleening is vernieuwd Renten van voorschotten op verkochte panden Opgelden door koopers betaald Restitutie door koopers van waarborgrechten. Onafgehaalde overschotten (aan de Bank ver vallen) Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Voor administratieloon van de Hulpkantoren ontvangen Andere baten: Restitutie van tekorten op ver kochte panden in de Hulpkan toren beleendf 810,97® Restitutie van waarborgkosten van panden,nadestempelinggelost 19.896.— 1.592,47 894.59® 245,25 8.562,02 327,99® f _331,97® 30.115,85 3.699,83® f 626.497,30 2809 17.892.- 894.59® 245.25 19.031,84 Bedrag der op die panden verleende voor schotten Aantal verkochte panden Opbrengst van den verkoop dezer panden. Opgelden door koopers betaald Recht van waarborg door de koopers terugbetaald Totaal Bedrag der voorschotten op de verkochte pan den verleend Renten van die voorschotten Betaald recht van waarborg Alle kosten betrekkelijk de veilingen Totaal na de gehouden OPGAVEN DER GEMEENTEBANK VAN LEENTNG. Overzicht der Winst- en Verliesrekening. n 21,— 1) Het verlies is gedekt door afschrijving van het eigen kapitaal der Bank. r n n n_

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 773