1 32 22 LASTEN. f 1.250,— Totaal der lasten f Toestand aan het einde van het boekjaar. Totaal (credit) f 55.585,03 f 31.250,— Uitkeering aan aandeelhouders in den loop van het boekjaar Rente van kapitalen Restitutie van renten Zuiver bedrag der administratiekosten Afschrijving wegens oninbaarheid Andere lasten - 14.215,58 L 10.119,45 f 55.585,03 f 49.585,03 - 6.000,— h 89,74 1.461,305 Bedrag der winst Bestemming der winst Bedrag van het verlies- 481,92 Wijze waarop het verlies is gedekt: afgeschreven van het reservefonds. Bedrag door de leeners op de voorschotten nog verschuldigd Bedrag van het kasgeld der overige debiteuren Totaal (debet) Kapitaal 'verschuldigd aan aandeelhouders tegen rente zonder rente Eigen kapitaal of reservefonds Overige crediteuren 592,815 3.393,86 I OPGAVEN OMTRENT DE HULPBANK.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 778