Inlage 32 III. 1°. 21895 17231 2.232.980.43 234.869.74 2.016.55 OPGAVEN omtrent de spaarbank te ’s-Gravenhage gesticht door het Departement ’s-Gravenhage der Maatschappij „Tot Nut van het Algemeen”, over het boekjaar 1907. 10 100 1000 744 6556 10304 4030 261 Aantal inlagen in het boekjaar gedaan beneden één gulden Aantal inlagen van f 1 tot beneden f 10 100 - 1000 en hooger Totaal van het aantal inlagen in het boekjaar gedaan Aantal uitbetalingen aan inleggers in het boek jaar gedaan Tegoed der inleggers in het begin van het boekjaarf 4.007.649.57 Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar (Hieronder niet op te nemen de rente die bij het te goed is gevoegd). f 4.713.039.50 Rente aan de inleggers toegekend a 23/4 °/0 en 2% (onverschillig of die rente is uitbetaald, dan wel bij het te goed is gevoegd) 104.183.01 f 5.824.872.08 Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hier onder ook op te nemen de aan de inleggers uitbetaalde rente) Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaarf 3.591.891.65 Bedrag van het reservefonds aan het einde van het boekjaar Overige crediteuren aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarden van de bank aan het einde van het boekjaarf 3.828.777.94 V V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 779