ft' 78 Woning hij de kweekerij. De keuken werd vergroot: op den zolder werd een kamer en in de badkamer een privaat gemaakt; 2 zolderramen in de eindgevels werden gewijzigd. Op de kweekerij werd een plantenkas met verwar mingstoestel gebouwd. Perceel Laan Copes van Cattenbureh No. 33. Dit perceel werd ingericht tot bergplaats en schaft lokaal voor de kantonniers, belast met het schoonhouden, enz. der wegen. Gebouwen van den Asch- en Vuilnisstaal aan de Westerstraat. De bestrating op het terrein en in de stallen werd verbeterd. Het bestaande rasterwerk langs de Westerstraat en de keienbergplaats werd vervangen door een 3 M. hooge schutting; de afsluithekken aan den ingang in de Westerstraat werden vernieuwd. Boven de wagenmakerij werd een zoldering aange bracht; de dubbele buitendeur der wagenmakerij werd vernieuwd. Van de machineloods werd een gedeelte tot paarden stal ingericht. Van de groote loods naast de smederij werd een ge deelte afgescheiden en voorzien van een zoldering. Verschillende gedeelten trasvloer in de stallen werden vernieuwd. De voetbrug over de zijhaven werd gedeeltelijk vernieuwd. Aangevangen werd met het bouwen van veegdienst- posthuizen op den Asch- en Vuilnisstaal, aan de Nep- tunusstraat, aan de Van Swindenstraat en aan de Morsestraat, met het tot veegdienstpost inrichten van een gedeelte van het bijgebouw der Openbare Reiniging aan de Brouwersgracht en van het voormalig machine- Magazijn aan de Vleerstraat. De zinken dakgoten van voorgevel en 2 zijgevels werden vernieuwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 78