Btflage 32 III. 2°. f Neen Eigen beheer. van 10 100 1000 f f 91 1335 842 266 15 2549 337,413,45 116,690,665 - 137,720,43 s f 366,193,48 s OPGAVEN omtrent de Spaarbank Departement Scheveningen der Maatschappij „Tot nut van het Algemeen” te Scheveningen, Gemeente ’s-Gravenhage. 11,494,21 f 465,598,32 s 38,315,596 Boekjaar 1907. Aantal inlagen in’t boekjaar gedaan beneden één gulden n n n 1 tot beneden f 10 100 - - 1000 en hooger Totaal van het aantal inlagen in het boekjaar gedaan Aantal uitbetalingen aan inleggers in ’t boekjaar gedaan 1019 Tegoed der inleggers aan het begin van het Boekjaar Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar (Hieronder niet op te nemen de rente, die bij het te goed is gevoegd). Rente aan de inleggers toegekend a 3*/2 pCt. (onverschillig of die rente is uitbetaald, dan wel bij het goed is gevoegd) Bedrag der uitbetaling in het boekjaar (hieronder ook op te nemen de aan inleggers uitbetaalde rente) Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaar- 327,877,89 Bedrag van het reservefonds aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarde van de bank aan het ein'de van het boekjaar Is in het afgeloopen jaar ook verandering ge bracht in den rentetax? Zoo ja. wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente werd toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in eene andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boek jaars? en'in welke spaarbank? Worden door de spaarbank voorschotten verleend? Ja, door middel van de voorschotbank van het n n T) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 781