32 van f Geen. BATEN. 1135.35 Totaal der baten LASTEN. f f 6.30 1141.65 1239.93 98.28 T-98.28 f 98.28 Het saldo verlies is Van de reserve genomen 837.59 79.74 Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Waardevermeerdering van effecten Andere batenwinst bij verkoop van spaar bankboekjes, enz- 10 100 - 1000 273 121 24 69 54 5 273 Geen. Totaal der lasten Bedrag van het verlies over het boekjaar Afschrijving en réserve. De afschrijving huizen bedraagt meubelen Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar: a. het bedrag der voorschotten onder borg tocht (niet die onder hypothecair verband) verleend b. het bedrag der voorschotten op pensioenen Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar met een bedrag beneden één gulden van f 1 tot beneden f 100 - 1000 en hooger. Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes Aantal scholen waar gelegenheid tot sparen bestaat Rente aan de inleggers toegekend f Bedrag der administratriekostenf Waardevermindering van effecten enz. Andere lasten 28 >1 Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. f f 322.60 OPGAVEN SPAARKAS V. D. N. R.-K. VOLKSBOND. - 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 784