i 1 79 gebouw aan de Hoefkade, en met het vervangen van een loods van de Duinwaterleiding aan de Doelenstraat door een als veegdienstpost in te richten steenen ge bouw het voormalig machinegebouw aan de Timor- straat werd als veegdienstpost ingericht en in gebruik genomen. 3 De ruimte, vroeger dienende tot ketelhuis, werd inge richt als paardenstal ten behoeve van de inrichting tot vernietiging van dierenlijken. Een tochtportaal werd gemaakt en een ventilator aangebracht. Boterwaag met kantoor van den waarborg. In de boterwaag werd een afscheiding gemaakt voor berging van een mechanischen ladder en van materialen ten behoeve van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf. Gemeente-ziekenhuis met bijbehoorende gebouwen en barakken. In het oude gebouw werden de houten vloeren in de lange benedengang en in de voormalige spalken- kamer en in het nieuwe gebouw de parketvloer in het dag vertrek van Zaal I vervangen door terrazzo-vloeren. In de kamer van den boekhouder werd een ventilator aangebracht. In elk der drie boven elkaar gelegen gangen in den Z. 0. vleugel der chirurgische afdeeling werd ter voor koming van het doordringen van gedruisch een glas wand, waarin doordraaiende deuren, aangebracht. De binnenplaats tusschen het oude en het nieuwe gebouw werd verstraat. Een gedeelte.zinkbedekking boven de vrouwen-interne- afdeeling en eenige looden slabben van de lantaarns boven de hoofdtrappen in het oude gebouw werden vernieuwd. De spijskamer in het oude gebouw werd uitgebreid en een overdekte gang met hellende vloer van den kelder naar de spijskamer gemaakt. ji Gebouw voor ontsmettingsinrichting. Havenkantoor aan de Loosduinsche Vaart bij Eik en Duinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 79